Disclaimer

Alle rechten voorbehouden 2011 © Chiropractie Teylingen

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een digitaal gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder toestemming van de beheerder of eigenaar van de website.

De op deze website getoonde informatie wordt door Chiropractie Teylingen met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Chiropractie Teylingen verstrekt door middel van deze website louter informatie over diensten die door Chiropractie Teylingen worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Chiropractie Teylingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Chiropractie Teylingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Chiropractie Teylingen opgenomen informatie.

Hoewel Chiropractie Teylingen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Chiropractie Teylingen niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Chiropractie Teylingen worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Chiropractie Teylingen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Chiropractie Teylingen worden onderhouden wordt afgewezen.